Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije
Prirodoslovni muzej Slovenije

Prirodoslovni muzej Slovenije

Average Reviews

Opis

Prirodoslovni muzej Slovenije ima naravoslovno, znanstveno in pedagoško vsebino. Najstarejša slovenska kulturna in znanstvena institucija, ki izvira iz Deželnega muzeja ustanovljenega 1821. Muzej z nacionalno, evropsko in svetovno pomembnimi naravoslovnimi študijskimi zbirkami, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti in tehnik zbiranja ter obdelave muzejskega gradiva. Raziskovalna institucija, ki raziskuje naravo in kulturno dediščino naravnega izvora. Prirodoslovni muzej Slovenije odlikujejo kar tri znanstvene revije, in sicer SCOPOLIA, Acta entomologica Slovenica in Illiesia (slednji izhajata v sozaložništvu).

prirodoslovni muzej 12

ZGODOVINA

prirodoslovni muzej 13Zavod je bil kot Kranjski deželni muzej ustanovljen s sklepom Deželnih stanov Kranjske dne 15. oktobra 1821 in s potrditvijo tedanje vlade dne 8. junija 1826.Ustanovni zbirki prvega muzeja na Slovenskem sta Zoisova zbirka mineralov in zbirka kohilij grofa Franca Hohenwarta. Kranjski deželni muzej se je po prvi svetovni vojni preimenoval v Narodni muzej v Ljubljani, ta pa se je z dekretom pokrajinske uprave v Ljubljani št. 5370/1 z dne 8. maja 1944 razdelil v dve samostojni ustanovi: Kulturno zgodovinski muzej v Ljubljani in Prirodoslovni muzej v Ljubljani. Zavod je prišel v upravo Narodne vlade Slovenije, zatem Vlade LR Slovenije in je po zakonu o muzejih (Uradni list LRS, št. 32/59) opravljal funkcijo ustanovitelja Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije. V zakonu o predstavnikih družbenih skupnosti v svetih nekaterih zavodov s področja kulture itd. (Uradni list SRS, št. 42/66) pa fungira kot ustanovitelj SR Slovenija prek Izvršnega sveta Skupščine SRS. Leta 1963 (Uradni list SRS, št. 33/63) se je Prirodoslovni muzej v Ljubljani kot centralna republiška ustanova preimenoval v Prirodoslovni muzej Slovenije.

Vse od leta 1988 muzej domuje v objektu muzejske stavbe na Prešernovi 20.

S Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije (Ur.l. RS, št. 60/2003, Ur.l. RS, št. 11/2009) je Republika Slovenija uskladila delovanje javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.

Poslanstvo

prirodoslovni muzej 14Prirodoslovni muzej Slovenije ohranja, proučuje in komunicira materialno in nematerialno dediščino naravnega izvora in biotsko raznovrstnost. Muzej utemeljujejo zoološke, botanične in geološke zbirke, ki se dopolnjujejo na osnovi zbiralne politike.

Zbiralna politika muzeja kot državne zakladnice biotske raznovrstnosti in geološke dediščine Republike Slovenije muzej zavezuje k načrtnem zbiranju kulturne dediščine naravnega izvora predvsem na ozemlju Slovenije. Poleg kulturne dediščine naravnega izvora z ozemlja Slovenije, zbira muzej tudi gradivo, ki je s slovenskim ozemljem ali s premično dediščino Prirodoslovnega muzeja Slovenije zaradi strokovnih, znanstvenih, kulturnih ali zgodovinskih razlogov izjemno pomembno.

Pogled v prihodnost

V muzejski zgradbi na Prešernovi sta kar dva državna muzeja: Prirodoslovni muzej Slovenije in Narodni muzej Slovenije. Novogradnja bo rešila prostorsko stisko obeh, Prirodoslovni muzej Slovenije pa bo v novih prostorih še bolje opravljal svoje poslanstvo.

prirodoslovni muzej 15

Razstave

Med razstave sodijo:

prirodoslovni muzej 16● Stalna razstava

● Občasne razstave

● Vitrine četrtletja

● Pretekle razstave

OSTALE INFORMACIJE

prirodoslovni muzej 17● Koledar

● Aktivnosti za otroke

● Spletna trgovina

● Informacije o naravi

prirodoslovni muzej 18

Slike

Podatki podjetja

Prirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290, 1001 Ljubljana
tel: 01/ 241 - 09 - 40

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa