Poslovanje

SPLOŠNI POGOJI

Pogoji poslovanja

I. SPLOŠNO

1. člen

Upravitelj spletnega portala Enter Point Slovenija je RETRODESIGN d.o.o.; Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana ( v nadaljevanju nosilec), kateri ima vse avtorske kot tudi sorodne pravice.

2. člen

Izbrane vsebine na portalu Enter Point Slovenija so dostopne 24 ur na dan vse dni v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do portala Enter Point Slovenija zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja ali zamenjave opreme.

II. PRAVICE NAROČNIKA
 
3.člen
 
Naročnik z vsakokratnim plačilom oziroma podaljšanjem zakupa spletnih rešitev pridobi naslednje pravice za čas trajanja zakupa:
 
▪ brezplačno telefonsko ali e-mail pomoč ob plačilu letnega zakupa v obsegu navedenemu v računu,
▪ zakup izbranih spletnih rešitev (naročnik pridobi zgolj pravico do uporabe, ne pa tudi drugih avtorskih pravic)
 
 
III. OBDELOVANJE IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
 
4.člen
 
Nosilec bo osebne podatke o naročniku, ki mu jih bo ta posredoval za uporabo varoval kot poslovno skrivnost, podjetje oz. ime in priimek ter naslov uporabnika, pa bo lahko uporabljal pri izdelavi različnih seznamov za pošiljanje obvestil po elektronski oziroma navadni pošti ter po mobilnem telefonu. Nosilec bo osebne podatke o uporabniku, ki je fizična oseba, uporabljal v skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov in z medsebojnim dogovorom. Nosilec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal izključno za komunikacijo z uporabnikom oz. naročnikom in za izvajanje naročniškega razmerja.
 
IV. TRAJANJE ZAKUPA
 
5.člen
 
Naročniško razmerje na Enter Point Slovenija je sklenjeno za obdobje enega leta. Če Naročnik ne plača podaljšanja zakupa, se spletno mesto avtomatično deaktivira.
 
V. ODGOVORNOST NOSILCA
 
6.člen
 
Nosilec ne odgovarja za vsebine na spletnih predstavitvenih straneh Naročnikov na Enter Point Slovenija, za njihov izvor, avtorske pravice ali za kakršnekoli posledice. V primeru zahteve iz strani državnega organa ali drugih pristojnih oseb in zakonitih imetnikov materialnih avtorskih pravic, bo Nosilec odstranil vsebine iz spletne strani naročnika, v primeru ponavljajočih se kršitev pa odstranil uporabniški račun Naročnika, brez povrnitve zakupa.
 
Naročnik se zavezuje, da bo spoštoval naslednja pravila:
 
▪ Vsebina mora biti resnična, pravilna in aktualna, ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva. V vsebini se ne sme zaznati kršenja pravic intelektualne lastnine ter ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja 
▪ Oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanje in izražanje rasne, narodnostne, verske, spolne in druge nestrpnosti na podlagi Ustave Republike Slovenije in zakonov so prepovedane, tisti, ki namerno spodbuja k sovraštvu, nasilju in nestrpnosti, pa je osebno kazensko odgovoren.
 
VI. REŠEVANJE SPOROV
 
7. člen
 
Morebitne spore med nosilcem in naročnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.
 
VII. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
 
8. člen 
 
Splošni pogoji veljajo od 05.04.2016 do objave spremembe.