Kmetija Cigüt, Martjanci

Profil in naslov Kmetija Cigüt, Štefan Cigüt
Noršinci 62, 9221 Martjanci
tel: 02/ 548 - 10 - 92
www.kmetija-cigut.si
Logotip podjetja

O nas

Kmetija Cigüt, Martjanci je družinska kmetija, ki se nahaja v prelepi občini Moravske Toplice. Je ena izmed največjih in najsodobnejših kmetij Osnovna dejavnost je pitanje govedi visoke kakovosti, pridelava poljščin , storitve s kmetijsko mehanizacijo in prodaja bučnega olja.

Kmetija Cigütovih , ki je živinorejsko- poljedelsko usmerjena, spada med zaščitene kmetije, je v programu KOP in prideluje pridelke na okolju prijazen način, kmetuje integrirano, izvaja ukrep sonaravne reje domačih živali.

KRATKA ZGODOVINA

Cigüt Štefan kmetuje že več kot 30 let. Začel je z dva hektarja veliko kmetijo in jo s trdim delom in pridobljenimi izkušnjami večal in bogatil. Je prizadeven, ima organizacijske sposobnosti, prevzema mentorstvo za praktično usposabljanje študentov in jim posreduje svoje znanje.

KMETIJA DANES

Na kmetiji živita dve generaciji. Družino sestavljajo poleg gospodarja Štefana še žena Marija, sin Štefan, njegova punca Barbara ter hčerka Mira. Hčerka Mira se je po končanem šolanju v Kopru tam tudi zaposlila in tam prav tako stanuje. Tudi sin je končal šolanje na Fakulteti za kmetijstvo v Mariboru in bo nasledil očeta na kmetiji. Za tako profesionalno in specializirano kmetijo je zelo pomembno, da bo s kmetovanjem nadaljeval mlad, univerzitetno izobražen in široko razgledan naslednik.

Na kmetiji zaposlujejo še 6 delavcev. Tako kmetijstvo pomeni edini in glavni vir dohodka gospodarju, njegovi družini in šestim zaposlenim.

Kmetija Cigüt, Martjanci spada med mojstrske kmetije, kjer nudi študentom kmetijstva dodatno praktično izobraževanje in usposabljanje. Ne gre pa zanemariti tudi dejstva, da je sin Štefan eden izmed najboljših oračev v Republiki Sloveniji, saj je že leta 2003, kot 20 letni fant, postal državni prvak v oranju.

Proizvodna usmeritev kmetije je živinorejsko poljedelska. Na kmetiji redijo letno okrog 800 mladih pitanih goved.

Kmetija Cigüt, Martjanci prideluje poljščine na več kot 300 ha zemljišč. V celoti zagotavlja lastno voluminozno krmo za živino ( koruza, ječmen, seno), na ostalih površinah pa prideluje sončnice, buče in pšenico.

kmetija cigut      kmetija cigut 1      kmetija cigut 2

NAŠA PONUDBA

Pridelovanje poljščin

Kmetija je vključena program KOP, kjer izvaja »poljedelske« ukrepe; integrirano poljedelstvo in ozelenitev njivskih površin. Pogoji in smernice, zapisane v programu KOP in opredelitve posameznih ukrepov so dobri pogoji, znotraj katerih kmetujejo na Cigutovi kmetiji....VEČ

Kmetijska opravila

Na Kmetiji Cigut se že od leta 1992 ukvarjamo s storitvami s kmetijsko mehanizacij kot samostojni podjetnik. Vedno sledimo novejšim tehnikam, tako da vam ponujamo hitro in kvalitetno storitev. Ponujamo vam širok spekter kmetijskih storitev.

● Žetev

● Siliranje

● Baliranje

● Obdelava tal

● Gnojenje

Vzreja bikov

kmetija cigut 3Vzreja bikov temelji na dobri lastni tehnologiji pitanja, kar dokazuje tudi povprečni dnevni prirast, ki je od 1350 g-1600 g na dan. Za dosego takih prirastov pa imamo teleta z odličnim genetskim potencialom, ki jih izbiramo sami....VEČ

Bučno olje

Na kmetiji pridelujemo buče na integrirani način pridelave. Za kvalitetno bučno olje je nadvse pomembno kvalitetno pridelano seme in kvalitetno stiskanje. Prodajamo 100% bučno olje na domu.

Tekmovanje v oranju

Kmetija Cigüt se ukvarja tudi s tekmovanjem v oranju. Prvi, ki se je začel ukvarjati s tovrstnim tekmovanjem je bil oče Štefan, ko je kupil svoj prvi traktor leta 1975. Takrat se je udeležil tovrstnih občinskih tekmovanj, kjer je tudi večkrat zmagal....VEČ

kmetija cigut 4

 

Kontakti

Storitve Pridelovanje poljščin, Kmetijska opravila, Vzreja bikov, Bučno olje, Tekmovanje v oranju

Nahajamo se

Martjanci
Noršinci 62

Video