SLOVENJ GRADEC

Slovenj Gradec je sedež edine…..

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno, bančno, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno in prometno središče Mislinjske doline in koroške statistične regije nasploh.

Slovenj Gradec skupaj s sosednima mestoma Ravne na Koroškem in Dravograd tvori t. i. somestje, ki predstavlja središče Koroške razvojne regije (imenovane tudi “Regija treh dolin”).

Mesto je tipično srednjeveško mesto z glavno ulico (Glavni trg), trg Svobode in stransko ozko ulico (Meškova ulica). Ime »Gradec« je bilo prvič omenjeno leta 1091, kot mesto leta 1267. Danes je Slovenj Gradec administrativni in kulturni center Mislinjske doline.

Med najznamenitejše kulturne ustanove spadata Rojstna hiša Huga Wolfa in Paučnikove bolnišnice. V mestu se nahaja tudi Koroška galerija likovnih umetnosti ustanovljena 1957 in Koroški pokrajinski muzej, ustanovljen leta 1951. Na robu starega mestnega jedra stoji Dvorec Rotenturn, ki je danes tesno vpet v mestno dogajanje.