LIPICA

Lipica je naselje v…

Lipica je naselje v Občini Sežana in najbolj pomembno slovensko konjeniško središče na kraški planoti ob cesti Sežana-mejni prehod Lipica.

Osrednja znamenitost Lipice je kobilarna, kjer poteka vzreja svetovno znanih konjev – lipicancev. Kobilarno je ustanovil avstrijski nadvojvoda Karel leta 1580. Uredili so več obsežnih hlevov in vzdrževali kraške pašnike in travnike z nekaj hrastovimi gaji. Konjeniško-turistični center Lipica ima tu ohranjene velike travnate pašne površine, kobilarno, pokrito jahalnico in nekoliko moteče igrišče za golf.

V Lipici je v delu stare graščine tudi galerija Avgusta Černigoja, slovenskega slikarja in konstruktivista. V galeriji je zbranih preko 1400 njegovih del, večinoma risb in grafik. Približno 400 pa je postavljenih na ogled v posebni, konstruktivistični prezentaciji. Med abstraktnimi, barvitimi deli so tudi umetnikove vizije litreatov in drugih slovenskih kulturnikov. V nekaj sto metrov oddaljeni vrtači je za Hotelom Klub Dolina Lurške Matere Božje. To je manjša kraška dolina (bolje rečeno vrtača), ki je urejena kot cerkev na prostem.

V okolici Lipice je več kraških jam, med katerimi je najbolj znana okoli 1300 m dolga jama Vilenica, ki je verjetno najstarejša turistična jama na svetu, saj v njej potekajo organizirani vódeni ogledi že od leta 1633.