LAŠKO

Laško je mesto, ki leži….

Laško je mesto, ki leži v osrčju Slovenije. Na hribu nad naseljem stoji grad Laško. Laško leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli Posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del, kamor uvrščamo tudi Kozjansko. Posavsko hribovje spada v predalpski svet. Laško in njegova okolica spada v zahodni srednji del Slovenije, za katerega je značilen subpanonski zmerno celinski temperaturni režim.

Slikovita kulisa starega trškega jedra je Hum, novejši del na desni pa krasita Šmihel in Malič. S sprehodom skozi mesto obiskovalec odkriva vse tisto staro in lepo, na kar smo Laščani zelo ponosni. Z izletom v bližnjo okolico se razkrijejo idilične vasice, kjer še vedno ohranjajo številne stare običaje.