IZOLA

Izola je sredozemsko…

Izola je sredozemsko mesto in središče občine Izola. Leži na skrajno jugozahodnem delu Slovenije med mestoma Piran in Koper.

Mesto leži na slovenski obali, samo staro mestno jedro pa se nahaja na nekdanjem otoku, ki so ga v 19. stoletju z nasipanjem povezali z bližnjim kopnim. Prebivalci prvotnega naselja so bili ribiči in kmetje (vinogradniki, oljkarji), dokler se niso konec 19. stoletja pojavile tri tovarne za konzerviranje rib. Prva je bila Arigoni, ki je leta 1879 preprečila gospodarsko in prebivalstveno krizo, kakršno sta doživljala Piran in Koper (v kateri je stagniralo ali celo nazadovalo število prebivalcev Pirana in Kopra, ne pa tudi Izole, kjer se je razvijala industrija). Med obema svetovnima vojnama sta delovali dve tovarni, ki sta bili po 2. svetovni vojni združeni v skupno podjetje. Povojni gospodarski in prebivalstveni dvig Izole je temeljil na industriji igrač, živilski industriji in ladjedelništvu, pa tudi na razvoju turizma. Urbanistična rast jo je povezala s sosednjima, nekdaj kmečkima naseljema Livado in Poljem, vlogo stanovanjske mestne četrti pa opravlja naselje Jagodje.