BREŽICE

Brežice so mesto in središče….

Brežice so mesto in središče Občine Brežice. So največje naselje v občini po številu prebivalcev in drugo največje naselje po površini.

Mesto leži na Krško-brežiškem polju, tako da ga na jugu omejuje reka Sava. Staro mestno jedro stoji na aluvijalni terasi ob nekdanjem okljuku Save v neposredni bližini sotočja s Krko ob brežiški vratih, kjer se je pobočje Gorjancev približalo reki in tvorilo naravno zaporo starodavni cestni povezavi panonskega in predalpskega sveta. Mestno jedro je strnjeno pozidano ob široki glavni cesti na levem bregu nekdanje struge od Brežiškega gradu proti centru mesta, novi del pa se razvija proti vzhodu na grajski pristavi Hrastinci, proti zahodu pa k sedanji strugi Save v Vrbini.

ZNAMENITOSTI

grad Brežice z največjo viteško dvorano v Sloveniji
cerkev svetega Lovrenca
cerkev svetega Roka
cerkev svetega Lenarta
nemška hiša
vodovodni stolp
dvojni železni most čez Savo in Krko