BOHINJ

Bohinj je geografsko ime za….

Bohinj je geografsko ime za prostor, ki obsega Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino, Nomenjsko dolino in jezersko skledo (Bohinjsko jezero). K Bohinju prištevamo še nekaj višje ležečih naselij, kot so Koprivnik, Gorjuše in Nemški Rovt, ter pripadajoče gore in planine naštetih enot. Bohinj leži na jugovzhodnem delu Julijskih Alp.

Bohinj je zelo staro poselitveno območje. Poljedelstvo je bilo zmeraj bolj skromno, prebivalci so živeli predvsem od pašništva. Travniki v dolinah so dajali dovolj sena za zimo. Da seno v tem predelu, kjer je obilo dežja, ne bi gnilo, so si omislili kozolce, ki so v Evropi posebnost – namreč kozolce dvojnike («toplarje«), v katerih je obenem veliko prostora za spravljanje kmetijskega orodja. Cela skupina takih slikovitih, rokodelsko spretno narejenih stavb stoji ob gručasti vasi Studor v Zgornji Bohinjski dolini.

NARAVNA DEDIŠČINA IN ZNAMENITOSTI

V Bohinju raste preko 1000 različnih rastlinskih vrst. Spadajo v alpsko apneniško floro, ki je med najbogatejšimi v Evropi. Nekatere rastlinske vrste rastejo samo v Bohinju in so tako dobile ime po Bohinju ali Triglavu:
Zoisova zvončnica (Campanula zoysii)
triglavski svišč (Gentiana terglouensis)

Naravne znamenitosti

Bohinjsko jezero, Izvir in slap Savice , Izvir potoka Bistrica, Grmečiški slap, Slapova Ribnice, Slap Govic, Slap Mostnice, Slap Peračica, Soteska Save, Ledeniške morene, Črna prst.