Varstvo pri delu
Varstvo pri delu
Varstvo pri delu

Varstvo pri delu

Average Reviews

Opis

Varstvo pri delu je področje, ki se ukvarja z zagotavljanjem varnih in zdravih delovnih pogojev ter preprečevanjem poškodb in bolezni pri delu. Namen varstva pri delu je zaščititi zaposlene pred nevarnostmi in tveganji, povezanimi z njihovim delom, ter ustvariti varno delovno okolje.

Varstvo pri delu obsega številne dejavnosti in ukrepe, ki jih morajo izvajati tako delodajalci kot tudi zaposleni. Med pomembne vidike varstva pri delu spadajo:
– Identifikacija nevarnosti: Delodajalci morajo prepoznati in identificirati vse možne nevarnosti, ki bi lahko ogrozile zdravje in varnost zaposlenih pri delu. To vključuje oceno tveganja in identifikacijo nevarnih snovi, orodij, opreme ali delovnih postopkov.
– Preprečevanje nezgod: Delodajalci morajo sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje nezgod pri delu. To vključuje zagotavljanje varne opreme, izobraževanje zaposlenih o varnosti in pravilno organizacijo delovnih procesov.
Usposabljanje zaposlenih: Zaposleni morajo biti ustrezno usposobljeni za izvajanje svojega dela na varen način. To vključuje poučevanje o varnostnih postopkih, uporabi zaščitne opreme, ravnanju z nevarnimi snovmi in pravilni uporabi orodij.
Zagotavljanje zaščitne opreme: Delodajalci so odgovorni za zagotavljanje ustrezne zaščitne opreme, kot so zaščitna oblačila, čelade, očala, rokavice itd., ki zaposlenim omogočajo varno izvajanje njihovega dela.
Izvajanje rednih pregledov: Delodajalci morajo izvajati redne preglede delovnega okolja, opreme in postopkov, da se zagotovi njihova skladnost z varnostnimi standardi ter odkrijejo morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti.
Sistem ravnanja v sili: Delodajalci morajo imeti vzpostavljen sistem ravnanja v sili, ki vključuje načrte evakuacije, prvo pomoč, gasilne ukrepe in obvladovanje nevarnih situacij.
Zdravstveni nadzor: Delodajalci morajo zagotavljati ustrezne zdravstvene preglede zaposlenih, ki so izpostavljeni določenim tveganjem ali delajo s škodljivimi snovmi.

Varstvo pri delu, Aleksander Stopajnik s.p., vam nudi usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo na različnih delovnih mestih, usposabljanje za varno in zdravo delo za delavce, ki upravljajo z viličarji, usposabljanje delavcev, ki upravljajo težko gradbeno mehanizacijo, usposabljanje za varno in zdravo delo delavcev, ki upravljajo dvigala, usposabljanje za varno in zdravo delo delavcev, ki upravljajo dvižne ploščadi, usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo z verižno motorno žago, usposabljanje delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami in usposabljanje za varno delo signalistov in privezovalcev bremen.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu z podzakonskimi akti narekuje delodajalcu, da mora biti delovna oprema varna za uporabo in zdravje. Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede v rokih, ki jih določi proizvajalec delovne opreme ali najkasneje v 36 mesecih od zadnjega pregleda.

Za zagotavljanje varnosti pri delu z delovno opremo, stroji in napravami je potrebno to redno periodično pregledovati.

Pregled obsega:
• električne meritve na delovni opremi,
• pregled in preizkus komponent opreme (posebej varnostnih komponent) in
• pregled potrebne dokumentacije za varno delo z opremo (izjava o skladnosti, navodila).

Po pregledu se izda zapisnik o pregledu in, ob izpolnjenih pogojih (v kolikor ni pomanjkljivosti), tudi potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme. Nudimo vam nudi izdelavo: Programa promocije zdravja na delovnem mestu, pravilnika o ukrepih za varovanje delavcev pred nevarnostim za nasilje tretjih oseb, pravilnika o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in pravilnika o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu.

Nudimo vam še svetovanje v zvezi z varstvom pri delu v podjetjih, izvajanje meritev parametrov delovnega okolja, vodenje evidenc iz varnosti in zdravja pri delu, izdelavo navodil za varno delo, sodelovanje s specialisti medicine dela ter sodelovanje z inšpekcijskimi službami.

Slike

Podatki podjetja

Varstvo pri delu Aleksander Stopajnik s.p.
Zgornji Leskovec 16h
2285 Zgornji Leskovec
Tel: 02/ 763 - 10 - 01
Fax: 02/ 763 - 10 - 03
Gsm1: 051/ 227 - 160
Gsm2: 041/ 882 - 343

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa

  Kategorije