Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost KOVA, Celje
Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost KOVA, Celje
Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost KOVA, Celje
Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost KOVA, Celje
Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost KOVA, Celje
Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost KOVA, Celje
Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost KOVA, Celje

Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost KOVA, Celje

Average Reviews

Opis

Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost KOVA, Celje, je danes pomemben partner podjetjem pri organizaciji in izvedbi kompletnih strokovnih nalog s področja:

kova 7a.) varstva okolja
b.) varnosti in zdravja pri delu
c.) požarnega varstva
č.) gradbenega inženiringa
d.) projektiranja
e.) kontrolnega organa
f.) organiziranja seminarjev in usposabljanj
g.) pri prodaji opozorilnih tabel in gasilnih aparatov

Za opravljanje strokovnih nalog imamo v podjetju Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost KOVA, Celje, pridobljena vsa potrebna pooblastila, akreditiran preizkusni laboratorij (LP-034) in akreditiran kontrolni organ (K-069). Kompetentno in usposoljeno osebje s svojim znanjem skrbi za celovito izvedbo storitve pri naročniku.

Za vse dodatne informacije kontaktirajte Varnost in zdravje pri delu, požarna varnost KOVA, Celje, preko spletnega obrazca ali pokličite na telefonsko številko 03/ 428 – 23 – 10.

NAŠA PONUDBA

Varnost in zdravje pri delu

Vsak delodajalec mora svojim delavcem pred pričetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1) (Uradni list RS, št. 43/2011)…VEČ

● Strokovni delavec

● Izjava o varnosti

● Opozorilne table

kova nova      kova nova 1      kova nova 2

Požarna varnost

Na področju požarne varnosti izvajamo:
1.) študijo požarne varnosti, zasnovo požarne varnosti, izkaz požarne varnosti
2.) oceno požarne ogroženosti, požarni red s prilogami, požarni načrt, načrt evakuacije
3.) izdelavo ocen požarne ogroženosti, načrte zaščite in reševanja
4.) pogodbeno izvajanje strokovnih nalog požarnega varstva (odgovorna oseba za varstvo pred požarom)
5.) elaborate eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
6.) organizacijo pregledov za pridobitev poročila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite (varnostna razsvetljava, sprinkler sistemi, javljalniki, odvodi dima in toplote ….)
7.) pripravo in izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varstvu pred požarom
8.) usposabljanje delavcev za protieksplozijsko ogroženost
9.) usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
10.) servis in vzdrževanje gasilnih aparatov
11.) dobavo in montažo gasilnih aparatov
12.) prodajo gasilnih aparatov
13.) preglede in preizkuse hidrantnega omrežja

● Gasilni aparat

Akademija znanja

Akademija znanja in publicistike skrbi za nenehno in stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom…VEČ

Gradbeni inženiring

Na področju gradbenega inženiringa se izvaja:

♦ Projektna dokumentacija
♦ Elaborati
♦ Vodenje gradbeno upravnih postopkov
♦ Nadzor
♦ Koordinacija v fazi izvajanja projekta – koordinator
♦ Tehnični pregledi objektov

kova nova 3      kova nova 4      kova nova 5

Kontrolni organ

Na podlagi odločbe, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za notranji trg, Ljubljana, imenovana za organ za periodične preglede po prvem in drugem odstavku 7. člena Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom…

 

Varstvo okolja

Na oddelku Ekologija, podjetje Kova d.o.o. svojim strankam poleg varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, zagotavlja tudi svetovanje s področja varstva okolja, svetovanje na področju nevarnih kemikalij, kjer vam svetovalec za kemikalije svetuje glede prevoza nevarnega blaga (ADR, RID), varnostnih listov,…

Preizkusni laboratorij

V podjetju imajo akreditiran preizkusni laboratorij LP-034 za opravljanje storitev s področja varstva okolja…

Sistemi vodenja

Na področju Sistemov vodenja izvajamo:

1.) uvajanje sistema kakovosti (SIST ISO 9001), sistema ravnanja z okoljem (SIST ISO 14001), sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (OHSAS 18001)
2.) izdelava poslovnikov sistema HACCP
3.) opravljanje strokovnih nalog svetovalca za kemikalije, izdelava varnostnih listov in druge pripadajoče dokumentacije
4.) svetovanje na področju REACH
5.) opravljanje strokovnih nalog varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga (ADR, RID)

kova nova 6

 

Slike

Podatki podjetja

KOVA d.o.o.
Teharska cesta 4, 3000 Celje
tel: 03/ 428 - 23 - 10

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa

  Kategorije