Računovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije
Računovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije
Računovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije

Računovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije

Average Reviews

Opis

Poslovanje vsakega podjetja močno sloni na delovanju posameznih oddelkov in njihovem sodelovanju. Eden izmed najpomembnejših oddelkov je zagotovo računovodstvo. V sklopu računovodstva je zajeto evidentiranje vseh finančnih transakcij podjetja, to delo pa opravljajo knjigovodje ter računovodje. Med pomembnejšimi nalogami je spremljanje, povzemanje ter analiza vseh pridobljenih podatkov, o katerih se poroča zunanjim nadzornim agencijam, regulatorjem in drugim subjektov, zadolženim za pobiranje davkov. Sodobno računovodstvo se je v praksi začelo pojavljati v začetku 19. stoletja in dandanes predstavlja eno ključnih poslovnih funkcij vsakega poslovnega subjekta. Računovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije ima enake ključne metode in postopke za zbiranje in obdelavo podatkov, nekaj razlik se pojavi pri obliki dejanskih podatkov, ki se jih zbira ter seveda poroča naprej pristojnim organom.

Najpoglavitnejši rezultat računovodenja so računovodski izkazi in poročila. To so jedrnati povzetki vseh finančnih transakcij podjetja v nekem določenem časovnem obdobju, ki ga opazujemo, načeloma pa so sestavljeni na letni ravni. V njih se povzame poslovanje, finančni položaj ter denarne tokove podjetja v preteklem obdobju. Ti izkazi so izkaz poslovnega izida, bilanca stanja ter izkaz denarnih tokov in so za uspešno poslovanje podjetja močnega pomena. Te izkaze s skupnimi močmi sestavijo knjigovodje in računovodje odgovorne za posamezno podjetje. Računovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije je lahko interno ali eksterno, velikokrat je to odvisno od lastnih preferenc lastnikov oziroma vodilnih organov. Ker je v primeru večjih podjetjih računovodska funkcija tudi večjega pomena, predvsem zaradi vzdrževanja tekočega poslovanja podjetja, se v večini primerov, večja podjetja odločajo za interni oddelek računovodstva, ki skrbi za sprotno in tekoče zbiranje ter analiziranje podatkov.

Prav vse poslovne odločitve podjetji, velikokrat močno slonijo na računovodskih poročilih. Zato je računovodstvo pomembno za odločitve glede načrtovanih stroškov podjetja, večjih finančnih odločitev ter nenazadnje za spremljanje ekonomske uspešnosti, učinkovitosti ter dobičkonosnosti subjekta. Računovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije sestavljajo tako knjigovodje kot računovodje, ti delovni mesti pa v osnovi opravljata enako oziroma podobno delo. S tem, da je samostojni računovodja zadolžen za naprednejše naloge ter predvsem davčno in finančno svetovanje. Samo računovodstvo pa se od knjigovodstva razlikuje predvsem  v meri subjektivnosti.

V podjetju računovodski servis, Krevs – finančni biro, se zavedamo pomembnosti računovodske funkcije v podjetju. Zato vam ponujamo računovodske storitve za različne poslovne subjekte. Zavezujemo se k popolni skrbi za zasebnost vašega poslovanja in vam nudimo individualno obravnavo s katero se prilagodimo vsem vašim poslovnim potrebam in zahtevam. V sklopu ponudbe imamo knjigovodske in računovodske storitve, davčno svetovanje ter seveda vodenje poslovnih knjig. Ne odlašajte in si zagotovite vrhunske računovodske storitve po konkurenčnih cenah.

Slike

Podatki podjetja

Krevs - finančni biro d. o. o.
Prešernova ulica 30, 8210 Trebnje
Slovenija

tel.:07 348 11 50

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa

  Kategorije