Računovodstvo, računalniški servis, VELDRONA, Gorenjska
Računovodstvo, računalniški servis, VELDRONA, Gorenjska
Računovodstvo, računalniški servis, VELDRONA, Gorenjska
Računovodstvo, računalniški servis, VELDRONA, Gorenjska
Računovodstvo, računalniški servis, VELDRONA, Gorenjska
Računovodstvo, računalniški servis, VELDRONA, Gorenjska

Računovodstvo, računalniški servis, VELDRONA, Gorenjska

Average Reviews

Opis

veldrona 6V našem podjetju Računovodstvo, računalniški servis, VELDRONA, Gorenjska, opravljamo kvalitetne računovodske storitve. Nudimo pa tudi profesionalni računalniški servis.

 

 

Računovodske storitve

Nudimo računovodske, kadrovske in administrativne storitve za kapitalske družbe (d.d., d.o.o., d.n.o., k.d.), samostojne podjetnike in fizične osebe z dejavnostjo ter društva.

Vse storitve opravimo na strokovni, odgovorni, diskretni in predvsem hitri način. Storitve pa so opravljene v skladu s Slovenkimi računovodskimi standardi in seveda skladno z veljavnimi zakonskimi določili. Po potrebi smo dosegljivi ves dan vse dni v letu. Lahko se dogovorimo za prevzem dokumentacije pri vas, lahko opravljamo storitve na vašem sedežu in na vaši opremi. Našim strankam omogočamo tudi sodobno e-poslovanje.

Računovodske storitve

ᴥ vodenje glavne knjige
ᴥ analitična evidenca saldakontov, izpisi odprtih postavk
ᴥ izdelava zaključnega računa vključno z davčnim obračunom
ᴥ izdelava medletnih bilanc
ᴥ obračun davka na dodano vrednost in vodenje davčnih evidenc, poročanje FURS-u
ᴥ vodenje registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije in prevrednotenje osnovnih sredstev
ᴥ fakturiranje, spremljava plačil, priprava opominov in obračun zamudnih obresti, telefonska izterjava, priprava predlogov za izvršbo, sodelovanje v postopkih pred sodišči
ᴥ vodenje blagajne
ᴥ obračun plač, podjemnih pogodb, honorajev, regresa, potnih stroškov, avtorskih pogodb, poročanje FURS-u
ᴥ priprava letnih pregledov dohodkov za dohodnino, izdelava M/4 obrazcev in poročanje ZPIZ-u
ᴥ obračun socialnih prispevkov za zavezanca s.p., za poslovodje enosebnih družb in fizične osebe
ᴥ obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
ᴥ izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, C…), izdelava statistike finančnih računov
ᴥ vodenje plačilnega prometa
ᴥ sprotno obveščanje o spremembah v zakonodaj
ᴥ izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,
izdelava pravilnika o računovodstvu, usmeritev in sklepov
ᴥ razne druge storitve po želji stranke

Kadrovske storitve

▪ vodenje evidenc o zaposlenih
▪ priprava pogodb o zaposlitvi, podjemnih pogodb, avtorskih pogodb
▪ pomoč pri iskanju in izbiri delavcev
▪ prijava potreb po delavcih pri RZZ in prijava novozaposlenih pri ZZZS
▪ priprava sklepov o letnih dopustih
▪ izdelava sistemizacije delovnih mest, internih aktov in sklepov v zvezi z izkoriščanjem – razporeditvijo delovnega časa, planiranju letnih dopustov
▪ izdelava sklepov in internih aktov v zvezi s plačami, nagrajevanju uspešnosti, inovativnosti,….
▪ priprava pogodb o štipendiranju, izobraževanju iz ali ob delu
▪ priprava dokumentacije za pridobitev subvencij za zaposlovanje po aktualnih razpisih
▪ priprava dokumentacije za prodbitev subvencij – olajšav ob zaposlovanju invalidov in potrebna poročanja ustreznim državnim organom

Davčno svetovanje

♦ prispevkov za socialno varnost, dohodnine za rezidente in nerezidente
♦ davkov od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost
drugih davkov, taks in carin
♦ davčnih postopkov
♦ statusnega preoblikovanja (s.p. v d.o.o. ali druga možna preoblikovanja, spojitve, pripojitve, delitve, likvidacije,…)

Finančno in poslovno svetovanje

○ priprava celotne dokumentacije, potrebne za ustanovitev pravne osebe ali samostojnega podjetnika ter usmerjanje skozi celoten postopek vse do vpisa v sodni ali poslovni register ter pridobitve davčne številke
○ priprava dokumentacije za pridobitev bančnih kratkoročnih in dolgoročnih posojil, revolving kreditov in limitov na TRR
○ priprava poslovnih načrtov in invsticijskih elaboratov za pridobitev nepovratnih sredstev, kereditov s subvencionirano obrestno mero in drugih aktualnih virih finančnih sredstev
○ svetovanje pri dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložbah

Na vseh navednih področjih uporabnikom računovodskih in kadrovskih storitev svetujemo sprotno glede na trenutne situacije in potrebe, na željo stranke pa tudi na področjih, ki niso zajeta v okviru trenutne dejavnosti. Po naročilu pa v našem podjetju Računovodstvo, računalniški servis, VELDRONA, Gorenjska, davčno svetujemo tudi vsem drugim, ki bi želeli nasvet ali pojasnila.

veldrona 7      veldrona 8      veldrona 9

Računalniški servis

Nudimo vam:

♠ sestavljanje novih računalnikov po željenih komponentah
♠ prodaja in namestitev programske opreme
♠ nadgradnja programske opreme
♠ konfiguracija mrežnih nastavitev
♠ prodaja rabljenih računalnikov (pregledanih in testiranih)
♠ popravilo namiznih in prenosnih računalnikov
♠ popravilo tiskalnikov in drugih zunanjih naprav
♠ testiranje delovanja računalnikov, odstranjevanje virusov, hroščev in drugih zlonamernih programov
♠ reševanje podatkov, kloniranje diskov
♠ izdelovanje spletnih strani
♠ svetovanje pri nakupu novega računalnika

veldrona 10      veldrona 11      veldrona 12

Za vse ostale informacije vas v podjetju Računovodstvo, računalniški servis, VELDRONA, Gorenjska, vabimo da nas kontaktirate preko spletnega obrazca. Z veseljem vam bomo svetovali.

veldrona 13      veldrona 14      veldrona 15

OSTALA PONUDBA

Trgovina Matjaž

V naši trgovini nudimo bogat prodajni program: pisarniški material in šolske potrebščine, barve in laki, plin za gospodinjstva, storitve fotokopiranja, storitve kemične čistilnice, storitve popravila čevljev, ponudba belih in rdečih točenih vin

veldrona 16

Slike

Podatki podjetja

Veldrona d.o.o. Naklo
Glavna cesta 20, 4202 Naklo
gsm: 041/ 863 - 440

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa

  Kategorije