Računovodstvo in davčno svetovanje, Fidas, Maribor, Štajerska
Računovodstvo in davčno svetovanje, Fidas, Maribor, Štajerska
Računovodstvo in davčno svetovanje, Fidas, Maribor, Štajerska
Računovodstvo in davčno svetovanje, Fidas, Maribor, Štajerska
Računovodstvo in davčno svetovanje, Fidas, Maribor, Štajerska
Računovodstvo in davčno svetovanje, Fidas, Maribor, Štajerska

Računovodstvo in davčno svetovanje, Fidas, Maribor, Štajerska

Average Reviews

Opis

fidas 6Kvalitetne računovodske storitve vam nudi Računovodstvo in davčno svetovanje, Fidas, Maribor, Štajerska. Njihove storitve so primerne za:

♠ samostojne podjetnike
♠ mikro podjetja
♠ majhna podjetja
♠ društva in zasebne zavode
♠ zdravnike
♠ sindikate
♠ odvetnike in notarje

Zakaj izbrati Računovodstvo in davčno svetovanje, Fidas, Maribor, Štajerska?

◌ večletne izkušnje
◌ odlično razmerje med kakovostjo in ceno
◌ redno spremljanje novosti
◌ delo je opravljeno skrbno in strokovno v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi in davčnimi predpisi
◌ veliko število uglednih referenc

fidas 7      fidas 8      fidas 9

PONUDBA

Davčno svetovanje

V sklopu davčnega svetovanja vam nudijo:

~ izvajanje interne davčne revizije
~ zastopanje v davčnih postopkih s pooblastilom
~ svetovanje s področja davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in davčnega postopka
~ svetovanje s področja obdavčitve dohodka iz opravljanja dejavnosti
~ svetovanje pri obdavčitvi prejemkov fizičnih oseb in vlaganje dohodninskih napovedi
~ davčno načrtovanje in svetovanje pri začetku opravljanja dejavnosti
individualno davčno svetovanje z namenom zakonitega plačevanja davka in davčnega optimiranja

Računovodske storitve

V sklopu računovodskih storitev vam nudijo:

ᴥ vodenje glavne knjige s saldakonti
ᴥ vodenje analitičnih evidenc prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih
ᴥ vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
ᴥ obračun plač, vključno z evidencami v zvezi s plačami in poročanjem FURS-u, Ajpes-u in ZPIZ-u
ᴥ obračun drugih prejemkov fizičnih oseb (podjemne pogodbe, avtorski honorarji….)
ᴥ obračun davka na dodano vrednost, rekapitalucijsko poročilo
ᴥ izdelava računovodskih in davčnih izkazov
ᴥ računovodske analize poslovanja, periodična računovodska poročila po želji uporabnika
ᴥ obračun zamudnih obresti, izpis opominov in IOP uskladitev
ᴥ sprotna kontrola poslovanja in opozarjanje na morebitne nepravilnosti
ᴥ druge računovodske in svetovalne storitve

fidas 10      fidas 11      fidas 12

Poslovno in finančno svetovanje

Nudijo vam:

▪ priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil pri bankah,
▪ priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil pri Slovenskem podjetniškem skladu
▪ finančno planiranje in analiziranje za izboljšanje poslovne situacije podjetja
▪ priprava kompenzacij, asignacijskih in cesijskih pogodb
▪ drugo poslovno in finančno svetovanje

Svetovanje v kriznih situacijah

Nudijo vam:

→ pregled skrbnosti in vestnosti poslovanja
→ oblikovanje poslovnih odločitev v kriznih situacijah
→ analiza posledic insolvenčnega postopka
→ prijava terjatev v stečajni postopek in postopek prisilne poravnave

fidas 13      fidas 14      fidas 15

Za vse nadaljne informacije pokličite Računovodstvo in davčno svetovanje, Fidas, Maribor, Štajerska.

fidas 16

Slike

Podatki podjetja

Renata Kokalj s.p.
Židovska 12, 2000 Maribor
tel: 02/ 250 - 13 - 66
gsm: 040/ 650 - 306
fax: 02/ 250 - 13 - 67

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)
  Telefonska (zahtevano polje)
  Email (zahtevano polje)
  Zadeva
  Sporočilo

  Mapa

  Kategorije