Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje
Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje
Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje
Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje
Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje
Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje
Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje
Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje
Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje
Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje
Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje
Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje

Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje

Average Reviews

Opis

first novaRačunovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje, združuje strokovnjake z različnih področij, ki so podjetjem dolgoročna podpora pri finančnem, davčnem, poslovnem svetovanju, optimizaciji….Odlikuje jih dolgoletna tradicija poslovanja.

 

 

Področja, ki jih nudijo:

ᴥ računovodske storitve
ᴥ optimizacija poslovnih procesov
ᴥ davčno, poslovno in finančno svetovanje
ᴥ izobraževanje
ᴥ priprava celotne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev in/ali kreditov
ᴥ kadrovske storitve
ᴥ odnosi z javnostmi in tržno komuniciranje

Storitve so primerne za:

♠ gospodarske družbe
♠ samostojne podjetnike
♠ društva in zavode
♠ kmetijske dejavnosti
♠ zadruge

Računovodske storitve

Računovodske storitve so sestavni del poslovanja. Pravilne računovodske informacije so prva poslovna pomoč, so osnova za razvoj in doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Računovodski servis si mora prizadevati, da bodo njegovi naročniki uspešni.

V okviru računovodskih storitev izvajajo:

○ vodenje temeljnih poslovnih knjig
○ vodenje pomožnih poslovnih knjig
○ knjigovodstvo plač
○ stroškovno knjigovodstvo
○ projektno knjigovodstvo
○ knjigovodsko in računovodsko predračunavanje
○ računovodsko nadziranje in analiziranje

first 13      first 14      first 15

Poslovno svetovanje

Kadar želi podjetje doseči višje cilje, ob tem pa tudi boljše poslovne rezultate,
se odloči za malo več, kot le za osnovni koncept poslovanja. Da boste imeli dober pregled nad svojim poslovanjem, hkrati pa postavljali nove cilje, vam Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje, pomaga pri:

▪ organizaciji vašega poslovanja
▪ izdelavi analiz poslovanja
▪ izdelavi stroškovnikov
▪ primerni zadolženosti
▪ pravočasnemu investiranju
▪ uresničevanju zastavljene vizije
▪ razvoju podjetja
▪ pripravi poslovnih načrtov
▪ pripravi razpisnih dokumentacij
▪ ustanavljanju in zapiranju gospodarskih subjektov
▪ prenosih, preoblikovanjih, združitvah, delitvah gospodarskih subjektov
▪ dedovanjih lastnikov gospodarskih subjektov

first 16      first 17      first 18

Prednosti:

◊ veliko število uglednih referenc
◊ dolgoletne izkušnje
◊ aktivno spremljanje novosti
◊ redno obveščanje strank o novostih
◊ profesionalno opravljene storitve
◊ maksimalno posvečanje stranki
◊ svetovanje

V kolikor želite izvedeti še več oziroma želite sodelovati z podjetjem Računovodski servis, poslovno svetovanje, First, Pomurje, pokličite na telefonsko številko 02/ 521 – 40 – 50.

first 20      first 21      first 22

OSTALA PONUDBA

Davčno svetovanje

Posledica davčnega svetovanja je optimizacija davčnega bremena v okviru veljavnih pravil. Načrtovanje davčnih ciljev zmanjšuje davčna tveganja in je eden od bistvenih delov poslovne politike.

Finančno svetovanje

Za podjetje je pomembno, da ve, s kom posluje in do kje je posojilno sposobno.
Vsaka poslovna odločitev ima posledico v denarnih tokovih, zato vam pomagajo pri:

1.) pripravi kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov
2.) planiranju denarnih tokov
3.) sprotnih analizah mesečnih stroškov in prihodkov
4.) analizah donosnosti naložb
5.) preverjanju bonitet poslovnih partnerjev
6.) komuniciranju s poslovnimi bankami
7.) postavljanju vizije prihodnosti poslovanja

first 24      first 25      first 26

Optimizacija poslovnih procesov

Optimizacija poslovnih procesov predstavlja pomemben element obstoja organizacij. Stalno izboljševanje poslovnih procesov, ki ima za posledico zniževanja stroškov organizacije, skrajševanja časa in izboljševanja kakovosti predstavlja konkurenčno prednost in preživetje na trgu…VEČ

Izobraževanje

Znanje je gonilo razvoja in pogoj za osebno ter podjetniško rast. Če želimo biti korak pred konkurenco, moramo imeti vedno več znanja, ki ga je potrebno kontinuirano vzdrževati in nadgrajevati..VEČ

Družbena odgovornost

Na dolgi rok zmagujejo tista podjetja, ki so družbeno odgovorna in skrbijo za okolje, v katerem delujejo/poslujejo. Podjetje se mora dobro zavedati okolja v katerem posluje in tudi živi, zato vpetost v okolje ne sme biti zgolj njegova družbena odgovornost, ampak tudi želja, kajti z uresničevanjem le-te podjetje postaja bolj zadovoljno in s tem posledično samozavestnejše, močnejše ter uspešnejše.

Razpisna dokumentacija

Pripravljajo dokumentacijo in prijave za različne razpise, poslovne načrte in investicijske programe. Z vami razvijejo idejo, pregledajo aktualne in pričakajoče razpise, pregledajo pogoje in v sodelovanju z vami pripravijo razpis.

Napotitve delavcev / Detaširani delavci

Napoteni delavec je tisti delavec, ki za omejen čas opravlja delo na območju države članice, ki ni država, v kateri običajno dela. Delodajalec lahko tako svojega zaposlenega začasno napoti na delov drugo državo članico EU, da tam zanj v okviru opravljanja neka storitve opravlja določeno delo.
Na kaj moramo biti pozorni pri napotitvi in urejanju celotne dokumentacije ter obračunu plač vam bodo z veseljem svetovali in uredili vso potrebno dokumentacijo.
Obenem vam ponujajo programsko rešitev za obračun plače detaširanim delavcev, katera vam omogoča pravilen obračun (prispevki se obračunajo od »slovenske« plače, od detašma pa samo dohodnina) plač in poročanje obrazcev.

first nova 1 

Slike

Video

Podatki podjetja

First Murska Sobota d.o.o.
Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota
tel: 02/ 521 - 40 - 50
fax: 02/ 521 - 40 - 54

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa

  Kategorije