IK Svetovanje d.o.o., Kranj
IK Svetovanje d.o.o., Kranj

IK Svetovanje d.o.o., Kranj

Average Reviews

Opis

ik svetovanje 6Urejeno računovodstvo in knjigovodstvo je ena bistvenih zahtev in potreb sodobnih gospodarskih družb. Zato v našem podjetju IK SVETOVANJE D.O.O., Kranj, za vse pogodbene stranke opravljamo računovodske storitve v skladu s predpisano zakonodajo.

 

 

Nudimo:

∞ vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige,…)
∞ obračunavanje DDV
∞ obračunavanje plač in prispevkov, avtorskih honorarjev, najemnin, pogodb o delu ter ostalih osebnih dohodkov in poročanje davčni upravi ter ZPIZ-u o teh prejemkih
∞ izdelava med letnih računovodskih izkazov
∞ izdelava letnih poročil ( bilance stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnega toka, izkaz gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovno poročilo)
∞ izdelava davčnih obračunov (obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike)
∞ izdelava poročil po željah naročnika
∞ obračunavanje obresti in priprava IOP obrazcev
∞ vodenje evidence osnovnih sredstev
∞ druge storitve po dogovoru z naročnikom

ik svetovanje 7      ik svetovanje 8      ik svetovanje 9

Davčno in poslovno svetovanje

Za vaše podjetje vam naši davčni svetovalci optimirajo vse vaše davčne obveznosti. Skozi celo leto planirajo in implementirajo vse strategije katere vam bodo zmanjšale davčne obveznosti in vašemu podjetju izboljšale donosnost. Naši davčni strokovnjaki so na tekočem z vedno se spreminjajočimi kompleksnimi pravili davčne zakonodaje.

Našo celotno storitev dopolnjujemo z osebnim pristopom do vsakega poslovnega partnerja. Vaš sogovornik bo strokovnjak, ne samo na splošnem področju računovodstva in z davki povezanih rešitev, ampak bo popolnoma seznanjen z vami, vašim podjetjem ter posebnostim poslovanja.

Naši davčni svetovalci vam lahko opravijo tudi preventivni davčni pregled. Preventivni davčni pregled je pregled kompletnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor.

Preventivni davčni pregled zajema:

♣ preventivni pregled dokumentacije, ki se nanaša na pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti
♣ izdelava pisnega poročila o opravljenem pregledu
♣ izdelava predlogov za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, s katerimi lahko zmanjšate davčna tveganja v vašem podjetju
♣ ustna obravnava ugotovitev z vodilnimi delavci podjetja

Na vašo željo vam opravimo preventivni davčni pregled tudi ob začetku našega sodelovanja.

Dodatne storitve:

▫ priprava izvršb
▫ priprava opominov
▫ obračunavanje obresti
▫ prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje
▫ odjava delavcev
▫ priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike
▫ računovodja pri stranki v pisarni
▫ pomoč pri kadrovskih vprašanjih
▫ pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih
▫ priprava investicijskih programov, poslovnih načrtov
▫ prevzem in dostava dokumentov preko našega zanesljivega kurirja
▫ pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev, ustanovitve podjetij
▫ notarske storitve
▫ revizija poslovanja z mnenjem pooblaščenega revizorja
▫ cenitve podjetij
▫ registracija sedeža vašega podjetja na naslovu naše poslovalnice

ik svetovanje 10      ik svetovanje 11      ik svetovanje 12

Za vse dodatne informacije ter bodoče sodelovanje kontaktirajte  IK Svetovanje d.o.o, Kranj, preko spletnega obrazca.

ik svetovanje 13      ik svetovanje 14      ik svetovanje 15

Izobraževanje

Izobraževanje je najboljša naložba za prihodnost vašega podjetja. Ob vsaki pomembni novosti oz. spremembi v davčni in računovodski zakonodaji prirejamo delavnice, s pomočjo katerih kar najhitreje obnovite in pridobite znanje. Prihranimo vam čas pri učenju novosti in vam hkrati razjasnimo vse nejasnosti.

Izobraževanja se izvajajo v manjših skupinah, tako da imajo udeleženci možnost postavljati vprašanja in pridobiti odgovore na probleme, ki zadevajo prav njihova podjetja. Strokovne delavnice po potrebi izvajamo tudi v podjetju naročnika, tako, da na enem mestu, v čimkrajšem času pridobi potrebne informacije čim večje število zaposlenih.

ik svetovanje 16

Slike

Podatki podjetja

IK Svetovanje d.o.o.
Črnivec 20, 4243 Brezje
tel: 04/ 530 - 95 - 78

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)
  Telefonska (zahtevano polje)
  Email (zahtevano polje)
  Zadeva
  Sporočilo

  Mapa

  Kategorije