Knjigovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije
Knjigovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije
Knjigovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije

Knjigovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije

Average Reviews

Opis

Čeprav sta računovodstvo in knjigovodstvo dopolnilni operaciji, sta to dve različni službi. Knjigovodstvo je vendarle le sestavni del računovodstva, zato obsega različne delovne naloge in obveznosti kot samo računovodstvo, prav tako pa podjetju nudi podporo v drugačnih fazah finančnega poslovanja. Knjigovodstvo je v osnovi bolj transakcijsko in administrativno in se v osnovi ukvarja z beleženjem finančnih transakcij in ne z njihovo analizo. Knjigovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije je torej ključnega pomena saj zbira in evidentira posamezne dnevne transakcije podjetja. Zagotavljati mora, da je evidentiranje dosledno in natančno, saj so pridobljene informacije in podatki, pomembni za nadaljnjo analize in obdelave, ki so pomembe za uspešno in tekoče poslovanje podjetji.

Knjiženje posameznih transakcij, računov, bremenitev, dobropisov, izdajanje računov, izpolnjevanje kadrovske evidence in plačilnih list ter podobne, so naloge za katere je zadolžen knjigovodja. V sklopu nalog je tudi vodenje in upravljanje glavne knjige, ta naloga je visokega pomena, saj je glava knjiga temeljni dokument v katerem so evidentirani prihodki in odhodki iz naslova prodaje in samih izdatkov. Tako kot pri računovodstvu je tudi pri knjigovodstvu njegova kompleksnost odvisna od velikosti podjetja oziroma poslovanja ter seveda same panoge delovanja podjetja. V večini primerov, bi se knjigovodje strinjale, da je vodenje poslovnih knjig za storitvena podjetja, veliko preprosteje kot recimo za proizvodno podjetje. Knjigovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije se tako razlikuje tudi glede na obliko samega poslovnega subjekta, s tem pa je povezana tudi kompleksnost samega knjigovodenja.

Čeprav v večini primerov knjigovodje opravljajo podobne ali celo enake naloge kot računovodje, je zahtevana stopnja znanja, v primeru knjigovodji, nekoliko nižja. To pa zato, saj posplošeno gledano, knjigovodje le beležijo finančne transakcije in skrbijo za finančno organiziranost medtem, ko računovodje skrbijo tudi za analizo zbranih podatkov ter seveda korektno in pravilno davčno ter finančno svetovanje. Delo knjigovodji je v večini nadzorovano s strani višjih računovodji ali samih lastnikov. Tako kot računovodstvo, je knjigovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije, lahko zunanje ali notranje. V primeru večjih podjetji, ki zahtevajo sprotno, tekoče in močno ažurno spremljanje poslovanja, se zato odločijo za notranje knjigovodstvo, ni pa temu vedno tako.

Kot računovodski servis, se v podjetju Krevs – finančni biro zavzemamo za korektno in vestno vodenje vaših poslovnih knjig. Ponujamo vam knjigovodstvo za podjetja, samostojne podjetnike, društva ter druge organizacije, računovodske storitve ter seveda davčno in finančno svetovanje. Marljivo se zavzemamo za izobraževanje vseh zaposlenih, saj menimo, da je to ob dandanašnji dinamični finančni zakonodaji, poglavitnega pomena. Borimo se za ohranjanje vrhunskih poslovnih odnosov in zadovoljstvo naših strank in verjamemo, da smo prav mi, najboljša izbira za vaše knjigovodenje.

Slike

Podatki podjetja

Krevs - finančni biro d. o. o.
Prešernova ulica 30, 8210 Trebnje
Slovenija

tel.:07 348 11 50

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa

  Kategorije