Kmetija Cigüt, Martjanci
Kmetija Cigüt, Martjanci
Kmetija Cigüt, Martjanci
Kmetija Cigüt, Martjanci
Kmetija Cigüt, Martjanci
Kmetija Cigüt, Martjanci
Kmetija Cigüt, Martjanci
Kmetija Cigüt, Martjanci

Kmetija Cigüt, Martjanci

Average Reviews

Opis

Kmetija Cigüt, Martjanci je družinska kmetija, ki se nahaja v prelepi občini Moravske Toplice. Je ena izmed največjih in najsodobnejših kmetij Osnovna dejavnost je pitanje govedi visoke kakovosti, pridelava poljščin , storitve s kmetijsko mehanizacijo in prodaja bučnega olja.

Kmetija Cigütovih , ki je živinorejsko- poljedelsko usmerjena, spada med zaščitene kmetije, je v programu KOP in prideluje pridelke na okolju prijazen način, kmetuje integrirano, izvaja ukrep sonaravne reje domačih živali.

KRATKA ZGODOVINA

Cigüt Štefan kmetuje že več kot 30 let. Začel je z dva hektarja veliko kmetijo in jo s trdim delom in pridobljenimi izkušnjami večal in bogatil. Je prizadeven, ima organizacijske sposobnosti, prevzema mentorstvo za praktično usposabljanje študentov in jim posreduje svoje znanje.

cigut nova      cigut nova 1      cigut nova 2

KMETIJA DANES

Na kmetiji živita dve generaciji. Družino sestavljajo poleg gospodarja Štefana še žena Marija, sin Štefan, njegova punca Barbara ter hčerka Mira. Hčerka Mira se je po končanem šolanju v Kopru tam tudi zaposlila in tam prav tako stanuje. Tudi sin je končal šolanje na Fakulteti za kmetijstvo v Mariboru in bo nasledil očeta na kmetiji. Za tako profesionalno in specializirano kmetijo je zelo pomembno, da bo s kmetovanjem nadaljeval mlad, univerzitetno izobražen in široko razgledan naslednik.

Na kmetiji zaposlujejo še 6 delavcev. Tako kmetijstvo pomeni edini in glavni vir dohodka gospodarju, njegovi družini in šestim zaposlenim.

Kmetija Cigüt, Martjanci spada med mojstrske kmetije, kjer nudi študentom kmetijstva dodatno praktično izobraževanje in usposabljanje. Ne gre pa zanemariti tudi dejstva, da je sin Štefan eden izmed najboljših oračev v Republiki Sloveniji, saj je že leta 2003, kot 20 letni fant, postal državni prvak v oranju.

Proizvodna usmeritev kmetije je živinorejsko poljedelska. Na kmetiji redijo letno okrog 800 mladih pitanih goved.

Kmetija Cigüt, Martjanci prideluje poljščine na več kot 300 ha zemljišč. V celoti zagotavlja lastno voluminozno krmo za živino ( koruza, ječmen, seno), na ostalih površinah pa prideluje sončnice, buče in pšenico.

kmetija cigut      kmetija cigut 1      kmetija cigut 2

PONUDBA

Prekmurske dobrote

Na kmetiji pridelujejo oljne buče na integrirani način pridelave. Za kvalitetno bučno olje je nadvse pomembno kvalitetno pridelano seme in kvalitetno stiskanje

Kmetija nudi 100% bučno olje v velikosti 1l, 0,5l, 0,25l. Nudijo vam tudi različne namaze iz bučk, paprike,… vse skupaj vam lahko tudi zapakirajo kot darilne pakete.

cigut nova 3      cigut nova 4      cigut nova 5

Pridelovanje poljščin

Tehnologijo v poljedelskem sklopu predstavlja:

ᴥ pridelava žit
ᴥ pridelava koruze
ᴥ pridelava krmnih rastlin.
ᴥ pridelava energetskih oljnic
ᴥ pridelava buč

Kmetija je vključena program KOP, kjer izvaja »poljedelske« ukrepe; integrirano poljedelstvo in ozelenitev njivskih površin. Pogoji in smernice, zapisane v programu KOP in opredelitve posameznih ukrepov so dobri pogoji, znotraj katerih kmetujejo na Cigutovi kmetiji.

cigut nova 6      cigut nova 7      cigut nova 8

Storitve s kmetijsko mehanizacijo

Na kmetiji se že od leta 1992 ukvarjajo s storitvami s kmetijsko mehanizacij kot samostojni podjetnik. Vedno sledijo novejšim tehnikam, tako da vam ponujajo hitro in kvalitetno storitev.

Ponujajo vam širok spekter kmetijskih storitev:

● Žetev

● Siliranje

● Baliranje

● Obdelava tal in setev

● Gnojenje

cigut nova 9      cigut nova 10      cigut nova 11

Vzreja bikov

Vzreja bikov temelji na dobri lastni tehnologiji pitanja, kar dokazuje tudi povprečni dnevni prirast, ki je od 1350 g-1600 g na dan. Za dosego takih prirastov pa imajo teleta z odličnim genetskim potencialom, ki jih izbirajo sami. Gre za mestnati tip goveda, ki jih zaradi pomanjkanja v Sloveniji uvažajo iz drugih evropskih držav.

Kmetija trenutno redi 800 govejih pitancev. Da je tudi glavna zakonitost kakovostnega pitanja dosledno, strokovno in točno delo, je enako pomembno tudi preventivno in inovativno delo veterinarja.Tehnologija reje govedi temelji na prosti reji v boksih za pitanje, ter z tlačenim gnojem. V novem hlevu je sistem odgnojevanja na drsečem gnoju, ki ob pomoči transporterja gnoj transportira v direktno na gnojišče, od tam ga potem enostavno z nakladalcem naložijo na prikolice ali trosilec hlevskega gnoja, ter transportirajo do njive. Krmni obrok govejih pitancev sestavljajo sami. V obroku je več kot 60% kvalitetne voluminozne krme, zato je kvaliteta mesa neprecenljiva.

Na kmetiji so upoštevani vsi sanitarno higienski pogoji, objekti, v katerih redijo živali in ravnanje z živalmi pa so v skladu s Pravilnikom o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali.

Kmetija ima tudi uporabno dovoljenje za hleve, gnojnično jamo, gnojišče, senika, talnih silosov, silosov za žitarice ter ureditev okolice ter dovoznih poti.
Za krmljenje uporabljajo samohodno krmilno mešalno prikolico znamke Strautmann Double Verti mix 14.

cigut nova 12      cigut nova 13      cigut nova 14

Tekmovanje v oranju

Kmetija se ukvarja tudi s tekmovanjem v oranju. Prvi, ki se je začel ukvarjati s tovrstnim tekmovanjem je bil oče Štefan, ko je kupil svoj prvi traktor leta 1975.Takrat se je udeležil tovrstnih občinskih tekmovanj, kjer je tudi večkrat zmagal. Čeprav je bila želja po tekmovanjih neizmerna se Štefan zaradi obilica dela na kmetiji ni moral udeleževati tekmovan na državnem in svetovnem merilu. Prav tako so tekmovanja predstavljala dodatno finančno obvezo…VEČ

cigut nova 15

 

Slike

Video

Podatki podjetja

Kmetija Cigüt
Noršinci 62, 9221 Martjanci
tel: 02/ 548 - 10 - 92

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa