Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi
Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi

Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi

Average Reviews

Opis

sktm novaJavni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi, je v letu 2008 ustanovila Občina Radlje ob Dravi z namenom, da bo na področjih: šport, kultura, turizem in mladina izvajal strategijo občine. Naloge zavoda so kompleksne, saj vsa našteta štiri področja zaokrožajo široko paleto dejavnosti v okviru javnega interesa.

Na osnovi sprejete strategije občine zavod razvija lastno strategijo, ki temelji na aktivnostih in razvojnih usmeritvah na področjih za katere je zadolžen. Poleg organizacijskih in izvedbenih nalog so koordiniranje, povezovanje, sodelovanje, animiranje in spodbujanje javnih nosilcev na področjih športa, kulture, turizma in mladine temeljna funkcija javnega zavoda.

sktm nova 1       sktm nova 2      sktm nova 3

Nič manj pomembne niso konkretne aktivnosti, ko gre za zagotavljanje pogojev za izražanje javnega delovanja. Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi, upravlja z javno infrastrukturo, ki je namenjena posameznikom in organiziranim skupinam za njihovo interesno delovanje. Tu gre za nove infrastrukturne pridobitve na področju športa: Športna hiša Radlje in Športni stadion Radlje, na področju mladine, kulture in turizma pa Mladinski kulturi center s hotelom Radlje ob Dravi.

Javni zavod ŠKTM, Radlje ob Dravi, skrbi tudi za druge obstoječe objekte kot so športna igrišča, razkropljena po celotnem območju občine, učne in rekreativne poti, trim stezo, smučišče in drugo. Ob dokončanju Vodnega parka Reš bo zavod zadolžen za njegovo funkcioniranje.

sktm nova 4      sktm nova 5      sktm nova 6

PONUDBA IN OBJEKTI

Šport

Šport v najširšem pomenu besede predstavlja družbeni fenomen aktualnega časa in je tudi zelo povezan z blaginjo ljudi, tako z vidika zdravja, aktivnega preživljanja prostega časa kot tudi uravnovešenega psiho-fizičnega stanja ljudi oz. občanov..VEČ

● Športna infrastruktura

● Gorsko kolesarjenje

● Mountainbiken

sktm nova 7      sktm nova 8      sktm nova 9

Projekt Dogaja se – Center aktivnosti Koroške

Projekt Dogaja se – Center aktivnosti Koroške združuje pester nabor aktivnosti, ki omogočajo dvig kvalitete življenja posameznikov, predvsem pa ranljivih ciljnih skupin, hkrati pa zagotavlja vsestransko lokacijsko, časovno in finančno dostopnost, saj so programi brezplačni, ponudba pa je zagotovljena na širšem območju celotne regije….VEČ

● Informiranje

● Za družine

● Vseživljenjsko učenje

● Mesečni program

● Mladi

sktm nova 10      sktm nova 11      sktm nova 12

Pomoč na domu

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo urejene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju in se ne morejo oskrbovati same ali ob pomoči svojih najbližjih. Tem osebam je z občasnimi dodatnimi storitvami omogočeno, da ohranijo zadovoljivo duševno ter telesno počutje in jim je tako za določen čas odložen (oziroma le ta ni potreben) odhod v dom za starejše ali v drugo institucijo…VEČ

Turizem

Turistična ponudba Občine Radlje ob Dravi je v prvi vrsti tesno povezana z lokalnimi znamenitostmi in turističnimi točkami, o katerih se obiskovalci lahko seznanijo tudi pri osebju Javnega zavoda.

● Turistične točke

● Poslovni turizem

● Marenberški mladinski hotel

● Turistične informacije in programi po meri

Mladina

Na področju mladine je glavni cilj ponuditi mladim čim več možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa ter pomoč pri reševanju stisk, s katerimi se srečuje današnja mladina. Pomembno vlogo pri tem ima Marenberški mladinski kulturni center, ki nudi mladim možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa v obliki raznih neformalnih izobraževanj, prostovoljnih aktivnosti, kreativnih delavnic, glasbenih in filmskih večerov,… v okviru številnih projektov in mladinskih izmenjav pa ponuja mladim možnost za pridobivanje izkušenj in znanj, ki so pomemben dejavnik za povečanje njihove zaposljivosti in vključenosti v družno.

● Mkc

● Dnevni center

sktm nova 13

 

Slike

Video

Podatki podjetja

Javni zavod ŠKTM
Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi
tel: 02/ 887 - 32 - 88

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa