Izvedba in meritev strelovodov Pomurje
Izvedba in meritev strelovodov Pomurje
Izvedba in meritev strelovodov Pomurje

Izvedba in meritev strelovodov Pomurje

Average Reviews

Opis

Kot je znano, se naša država vsako leto srečuje z rednimi padavinami, močnim dežjem in strelami ter občasnimi izgubami življenj in premoženja. Mestna naselja, industrijske cone, visoke zgradbe in drugi objekti so na seznamu najbolj ranljivih za strele v slabih vremenskih razmerah. Ker je zrak slab električni prevodnik, strela teži k temu, da čimprej udari v najblizji prevoden material. Strelovod se uporablja za zaščito pred udari strele in prenos učinka strele na tla. Le ta odvaja električno energijo, ki nastane ob udaru strele v zemljo tako, da jo vleče s svojo prevodno strukturo. Tako se lahko ogromna energija, ki jo ustvari udar strele varno sprosti v tla ne da bi poškodovala strukture in živa bitja okoli njih.

Čeprav ima strelovod sistem za zaščito pred strelo v primeru prekinitve inštalacije ni pričakovati, da bo pravilno deloval. Zato izvedba in meritev strelovodov Pomurje predstavlja zelo pomebno vlogo pri delovanju strelovodov.  Skladno z zakonskimi predpisi o ozemljitvi je treba meritev strelovoda opraviti najmanj enkrat letno. Tudi če se napaka ne ugotovi, je potrebno izvajati redne meritve strelovodov, meritve vodnikov pa morajo izvajati elektrotehniki, elektrotehniki in višji tehniki. Pri teh meritvah se najprej preveri trdnost strelovoda. Palice morajo biti cele in na koncih brez rje. Strelovodi so prevodni in se ne smejo sprostiti na priključnih mestih. To lahko povzroči požar v vremenu s strelo. Merjenje odvodnika strele je pravzaprav enako kot merjenje ozemljitve. Ozemljitev strelovoda, če v objektu obstaja trdna podlaga za ozemljitev, je treba izenačitev potencialov priključiti na gradbeno inštalacijo. Če ta ozemljitev ni zdrava ali manjka, bo potrebna zunanja ozemljitvena žica.

Strela sicer redko udari človeka. Običajno udari v bližino, človeka pa zadene bodisi ena od njegovih skrajnih vej bodisi razlika v napetosti med dvema točkama na tleh. Recimo, če zadene nekaj metrov stran, je dovolj pol metra razdalje med nogami, da pošlje dovolj močan tok, da človeka poškoduje. Večina toka teče skozi kožo, največkrat pa je jakost toka skozi srce zadostna, da poruši sinusni ritem zato človek umre, ker mu srce ne bije več pravilno, temveč utripa.

Poznamo več vrst strele,in sicer strela oblak-zemlja je najbolj znana in druga najpogostejša oblika strele, ki nastane zaradi odvajanja naboja iz kumulonimbusa proti tlom. Verižna strela je vrsta strele oblak-zemlja, ki se pojavi v prekinitvenem nizu kratkih in bliskovitih izbruhov in traja dlje kot običajne vrste strele. So precej redki in za ta pojav obstaja več razlag. Trakasta strela se pojavi, ko je močan bočni veter in ima več povratnih udarcev, ki se lahko pojavijo tudi kot zanke. Poznamo se: strelo zemlja-oblak, toplotno strelo, suho strelo… Najpogostejša je linerana strela. 

Izvedba in meritev strelovodov Pomurje je zelo zakomplicirana in je sami ne moremo izvesti, saj ozemljitev strelovodov in vseh drugih električnih naprav ne smemo ozemljiti ločeno. Vse ozemljitve je treba kombinirati z enakim potencialom. Najbolj priročno je narediti ozemljitev tal in vse ozemljitve povezati na ekvipotencialni potencial. Kar je pomembno pri ozemljitvi je kontaktna površina in odpornost proti obrabi. Za merjenje upora ozemljitve se uporablja ozemljitvena sonda z ločevanjem vodnikov. Strelovodi, ki se uporabljajo proti udarom strele, je treba vzdrževati enkrat letno, to vzdrževanje pa je med pomembnimi zadevami, ki jih je treba občasno ponavljati. Poleg tega je to stanje med poročili, ki jih nadzorujejo proizvodni obrati in druge strukture, ki ustvarjajo tveganja. 

Glavna vprašanja, ki jih je treba upoštevati pri vzdrževanju strelovodov;

 • Ali je strelovod pokvarjen,
 • Odkrivanje obrabe in poškodb strelovodov in izolatorjev,
 • Ali kaže pravilno namestitev in delovanje.

Veliko vprašanj se preveri glede pravilne ozemljitve in kot rezultat teh preverjanj se oblikuje poročilo o vzdrževanju strelovoda. Poročila morajo biti arhivirana in shranjena. 

Potek izvedbe/mogocnosti strelovoda: 

 • Pregled zunanje strelovodne inštalacije,
 • Merjenje kontinuitete odtočnih cevi,
 • Merjenje upora ozemljitvenega vodnika,
 • Preverjanje neprekinjenosti vodnika za izravnavo potenciala,
 • Preverjanje delovanja prenapetostne zaščite.

Podjetje s kakovostnimi storitvami predstavlja Elektro Zrim, ki se nahaja na vratu slovenske kokoske. Sama izvedba in meritev strelovodov Pomurje je le ena izmed storitev, ki jih ponujamo.

Slike

Podatki podjetja

Elektro Zrim d.o.o.
Gederovci 13,
9251 Tišina
Gsm: 041/ 818 - 227

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa