Elektroinštalacije, nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije in informacijske inštalacije
Elektroinštalacije, nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije in informacijske inštalacije
Elektroinštalacije, nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije in informacijske inštalacije

Elektroinštalacije, nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije in informacijske inštalacije

Average Reviews

Opis

Elektroinštalacije, nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije in informacijske inštalacije se običajno nanašajo na električne sisteme za nizko in zelo nizko napetost in prenos signala ter njihovo izdelavo. V ožjem smislu to pomeni napajanje električne opreme, kot je razsvetljava v objektu ali hišna instalacija. Vendar se podobni postopki in materiali uporabljajo tudi v industrijskih obratih in krmilnih omarah ter v transportnih sredstvih.

Električna inštalacija zajema polaganje kablov in montažo razdelilnikov, nadtokovnih zaščit, zaščitnih stikal na diferenčni tok, miniaturnih zaščitnih stikal, luči, električnih naprav, električnih strojev, senzorjev kot so detektorji gibanja in mračna stikala, stikala, tipke in vtičnice kot tudi končno merjenje učinkovitosti zaščitnih ukrepov.

Naloga električarja je povezati posamezne komponente tako, da tokokrog izpolnjuje želeno funkcijo in ni nevarnosti električnega udara. Pri delu je treba upoštevati ustrezna varnostna pravila, zlasti pet varnostnih pravil, da preprečite električne nesreče.

Dve vrsti elektroišstalacij sta nizkonapetostne elektroinštalacije in informacijske inštalacije.

Načeloma obstajata dva načina načrtovanja in izvedbe elektroinštalacij:

 • osrednji
 • decentralizirano

Prednost centralne elektroinštalacije je, da je vsa pomembna oprema združena v enem razdelilniku, kar omogoča hitro odpravljanje napak. Pomanjkljivost je, da morajo biti običajno dolgi kabli do porabnikov natančno dimenzionirani, da so padci napetosti čim manjši. Elektroinštalacije, nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije in informacijske inštalacije so vrlina naše ekipe in delo bomo opravili profesionalno, natančno in kakovostno.

Z decentralizirano elektroinštalacijo je oprema razporejena v bližini porabnikov, kar pomeni boljši pregled nad sistemom in bistveno manj kablov in vodov. Poleg nižjih stroškov je ena prednost bistveno izboljšana požarna zaščita.

Nizkonapetostni sistemi so električni sistemi, ki delujejo z nizko napetostjo. Direktiva o nizki napetosti opredeljuje nizko napetost kot nazivne napetosti med 50 in 1000 volti za izmenični tok in med 120 in 1500 volti za enosmerni tok. Nizkonapetostna direktiva pa ne velja za posebno opremo in področja, kot je npr. B. električna oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, elektro radiološka in elektro medicinska oprema, električni deli osebnih in tovornih dvigal, električni števci.

Nizkonapetostni sistemi so sestavljeni iz opreme za ustvarjanje, pretvarjanje, shranjevanje, posredovanje, distribucijo in porabo električne energije z namenom opravljanja dela – na primer v obliki mehanskega dela, za pridobivanje toplote in svetlobe ali za elektrokemične procese. Nizkonapetostno omrežje predstavlja razširjen nizkonapetostni sistem javne oskrbe z energijo, ki v Evropi praviloma deluje na trifazni izmenični tok.

Informacijske inštalacije so računalniške, antenske instalacije, inštalacije protipožarnih sistemov, videonadzornih sistemov in ostalo.

Elektroinštalacije, nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije in informacijske inštalacije ni priporocljivo opravljati sami, ampak s pomočjo strokovnjakov in sicer ne samo zaradi varnosti temveč tudi zaradi pripisanih zakonov. Z elektroinštalacijami, nizkonapetostnimi elektroenergetskimi inštalacijami in informacijskimi inštalacijami se ukvarjamo mi, podjetje Elektro Drevensek.

Slike

Podatki podjetja

Elektro Drevenšek
Aljoša Drevenšek s.p.
Ulica Anice Černejeve 20, 2310 Slovenska Bistrica Slovenija
T: +386 (0)31 649 352

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa